Kurs om lantbruk

 
Har ju börjat en utbildning på skolan Torsta i Jämtlan/Ås som heter Verksam på gård. Den ska hjälpa till att hitta någon form utav verksamhet att starta och driva på gården. Under året så bygger man på sin affärsplan som sen ska pressenteras på slutet av året. Det är ett perfekt sätt att komma ur de gamla gängorna och en rejäl spark i baken. Kursen är på ca 16v tisd onsd sen får du hemuppgifter däremellan och uppehåll över sommaren. Vi lär oss lite om växtodling, djurskötsel, smittskydd, hur jorden bör brukas etc. Här i handen håller jag en hö frö blandning. Inte stora frön. Eftersom jag ännu inte äger någon såmaskin så blir det till att jaga rätt på en sådan. Har köpt in en hel del gamla maskiner och börjar komma upp i en rätt rejäl summa nu trots gamla saker. Så nu gäller det att börja bruka marken till fullo. Igår gjorde jag med hjälp av en kollega Sam ansökan. Det är ansökan för EU stödspengar för att bedriva lantbruk. Vår import har gjort att bönderna intenlängre klarar sig ekonomiskt utan dessa stöd om ens då. Systemet bygger på att små lantbruk får för lite stöd så de är ej vinstdrivande och det gynnar sig inte att ha något. Den iden giller jag inte. Det betyder även att som ny skulle enorma summor pengar behöva lånas för att bygga stort nog för att gå runt. Minst 60 kor i runda slängar krävs för att klara sig och då måste du ändå ha någon form av annan inkomst. Åter igen har EU medlemsskapet bevisat för mig att det är bara skit för Sverige.